Novosti

Započeo proces pripajanja Istraturista Umag d.d. društvu Plava laguna d.d.

Odlukom Nadzornih odbora od 28. i 29. travnja 2017. godine započeo je proces pripajanja društva Istraturist Umag d.d. društvu Plava laguna d.d., čiji se završetak planira do kraja godine. 

Odlukom Nadzornih odbora od 28. i 29. travnja 2017. godine započeo je proces pripajanja društva Istraturist Umag d.d. društvu Plava laguna d.d., čiji se završetak planira do kraja godine. Riječ je o nastavku procesa stvaranja najveće istarske turističke kompanije započetog u  studenom 2014. godine kada je Plava laguna d.d. stekla 93.04 % temeljnog kapitala Istraturista Umag d.d.

Formiranju jedinstvene kompanije prethodilo je dvogodišnje usklađivanje poslovnih politika i korporativnih kultura pri čemu su i Istraturist i Plava laguna nastavili bilježiti rast u svim segmentima poslovanja. Tako je ostvaren rast noćenja od 12 posto, rast prihoda od 8 posto te rast EBITDA-e od gotovo 23 posto, ali i rast broja stalno zaposlenih, rast plaća te ostalih materijalnih prava radnika.

„U proces pripajanja Istraturista ulazimo u godini u kojoj Plava laguna d.d. slavi 60. obljetnicu poslovanja. Uvjereni smo da ćemo zajednički, kao jedinstvena kompanija nastaviti još snažnije rasti i razvijati se s jasnom vizijom da budemo najbolja hrvatska turistička kompanija. Nova, veća Plava laguna imat će ne samo veći investicijski potencijal, već i veći potencijal za zapošljavanje kao i za nastavak unapređivanja uvjeta rada za sve naše radnike“, izjavio je predsjednik Uprave Plave lagune Neven Staver.

„Izvrsno smo pripremljeni za novu turističku sezonu te smo uvjereni da ćemo i u njoj ostvariti izvrsne rezultate uz daljnji rast i nove rekorde. I kao jedinstvena kompanija nastavit ćemo razvijati poslovanje na naše obje istarske destinacije - Umagu i Poreču. S daljnjim ulaganjima u objekte, širenje i daljnje podizanje kvalitete naše ponude nastavljamo aktivno doprinositi turističkom, ali i ukupnom gospodarskom razvoju Umaga i Poreča“, poručio je predsjednik Istraturista Ronald Korotaj.