O nama

Istraturist Umag d.d.

Osnovni podaci

ISTRATURIST UMAG, hotelijerstvo i turizam, d.d.
Sjedište: Jadranska ulica 66, 52470 Umag, Hrvatska

Upisano u Registar trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba Pazin, pod brojem MBS: 040002769

Temeljni kapital: 467.499.500,00 kn, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.568.290 redovnih dionica serije A i 2.106.705 dionica serije B u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka

OIB: 22738374612
VAT: HR22738374612
Matični broj: 3052745

Žiro račun: 2360000-1101213858, Zagrebačka banka d.d
Devizni račun: 2100052341-070-3052745, Zagrebačka banka d.d.
SWIFT Code:ZABA HR2X
IBAN: HR9523600001101213858

Kontakt s investitorima: Ured Uprave, Tel: +385 52 719 204

O nama

Istraturist Umag d.d. je hrvatska kompanija sa više od 50 godina tradicije u pružanju turističkih usluga u hotelima, apartmanima i kampovima. Upravlja sa 22 800 ležaja u 5 hotela, 5 kampova i 4 apartmanska naselja te zapošljava do 1600 radnika.

Svi objekti Istraturista smješteni su na sjeverozapadnoj obali Istarskog poluotoka, uz 40 kilometara dugu umašku rivijeru. Nakon intenzivnog ciklusa ulaganja Istraturista, u periodu od 2002. do 2009. godine, Umag danas karakterizira koncentracija kapaciteta visoke kvalitete četiri i pet zvjezdica. Nakon što je Istraturist svoju ponudu upotpunio s tri wellnessa, Umag se na tržištu profilirao kao jedna od najpoželjnijih wellness destinacija u Hrvatskoj, dok je dvadesetpetogodišnja tradicija održavanja internacionalnog tenis turnira, ATP Croatia Open, Umag svrstala u red turističkih destinacija vrhunske sportske ponude. Pored ovih, u suradnji s dionicima u klasteru, Istraturist intenzivno promiče razvoj ostalih destinacijskih proizvoda kao što su gourmet, bike i nogomet. Umag je danas vodeća destinacija u Hrvatskoj po pristupačnosti doživljajima u destinaciji putem prodajno - informativne mreže Istria Experience.

Od 1998. godine partner Istraturista je Meliá Hotels International, jedna od najvećih hotelskih kompanija u svijetu po broju hotela u odmorišnim destinacijama, pod čijim su upravljanjem 350 hotela u 30 zemalja. Meliá Hotels International je angažirana na funkcijama prodaje i operacija.

Strateško opredjeljenje Društva je poštivanje odrednica održivog razvoja u svim segmentima djelovanja, od zaštite prirodnog okruženja do podržavanja lokalne kulture, načina života i odnosa s lokalnom zajednicom. U operativnom poslovanju menadžment se zalaže za efikasnost, ekonomičnost i učinkovitost u cilju ostvarenja interesa vlasnika i dioničara te društveno odgovorno poslovanje.

Cilj je Društva neprestano unaprjeđivati kvalitetu smještaja, razvijati sadržaje za odmor, sport i rekreaciju, aktivno doprinijeti procesu repozicioniranja Istre i Umaga u turističko odredište visoke kvalitete koje karakterizira snažna ekološka orijentacija.

Povijesni razvoj Istraturista

1963. - osnovano poduzeće Istra -Turist s ciljem intenzivnog razvoja organiziranog ugostiteljstva i turizma na cijelom području
1964. - 1985. - sustavno ulaganje i izgradnja objekata koji i danas čine portfelj kompanije, na područjima Punta, Katoro, Stella Maris i Savudrija
1980. - 1989. - zlatno doba turizma u kojem se ostvaruje rekordni broj noćenja
1990. - ratne godine dramatično se reflektiraju na poslovanje kroz pad noćenja
1993. - provodi se privatizacija Istraturista
1994. - pretvorba Istraturista u dioničko društvo
1996. - Zagrebačka banka postaje većinski vlasnik Istraturtista
1998. - Istraturist sklapa partnerstvo s Meliá Hotels International
2002. - 2009. - period dinamičnih investicija u kojem se kvaliteta objekata Istraturista podiže na kategoriju 4 i 5 zvjezdica
2010. - 2013. - period sustavnog rada na razvoju destinacijskih proizvoda u klasteru
2014. - Plava laguna, članica Grupacije Lukšić Hrvatska, postaje vlasnikom Istraturista

Nadzorni odbor, Uprava i Revizorski odbor

Nadzorni odbor  
Davor Luksic Lederer Predsjednik
Neven Staver Zamjenik predsjednika
Patricio Tomas Balmaceda Tafra Član
José Ignacio Bulnes León Član
Tomislav Sokač Član
Uprava  
Ronald Korotaj  
Pomoćno tijelo  
Ured Uprave  
Revizorski odbor  
Davor Luksic Lederer Predsjednik
Suzana Kocijančić  
Danira Rančić